Kaukolämpö

Julkaistu: Uutiset | 0

Kaukolämpöä tuotetaan yleensä keskitetysti suuremman mittakaavan lämmöntuotantolaitoksessa hyödyntämällä esimerkiksi kivihiiltä, turvetta tai uusiutuvia energialähteitä, kuten puuta tai biokaasua. Lämpölaitokselta sähköntuoton yhteydessä syntyvä lämpö johdetaan rakennuksiin kaukolämpöverkkoa pitkin. Rakennuksen saavutettuaan 70 – 120 asteinen kaukolämpövesi johdetaan lämmönvaihtimeen, jonka avulla lämmitetään rakennuksen käyttövesi, sekä vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmitysvesi. Lämmönvaihtimesta kaukolämpövesi palaa takaisin lämpölaitokselle.

Kaukolämpö|Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia

Kaukolämmön ympäristöedut voidaan huomioida, varsinkin jos kaukolämpö on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Kaukolämmön hinta on myös melko edullinen, eikä suuria hintavaihteluita ole. Kaukolämpö sopiikin kaukolämpöverkon alueella taajamissa sijaitsevien rakennusten lämmönlähteeksi. Sillä voidaan korvata esimerkiksi öljypohjainen lämmitys. Käyttöikänsä päässä olevan kaukolämpöjärjestelmän korvaajaksi voidaan harkita maalämpö- tai pellettilämmitysjärjestelmää, varsinkin jos laskelmien perusteella järjestelmän vaihdosta tulee kannattava. Jo vesikiertoisen lämmityksen piirissä olevan rakennuksen kaukolämpöjärjestelmä ei vaadi yleensä paljonkaan tilaa, joten esimerkiksi pellettijärjestelmää harkittaessa kannattaa huomioida mahdollinen lisätilantarve. Uusien rakennusten kohdalla kaukolämpö on varteenotettava vaihtoehto kaukolämpöverkkoalueella.

Kaukolämmön teknisenä ikänä voidaan pitää noin 20 – 25 vuotta. Perinteisen kaukolämpölaitteiston uusiminen (lämmönvaihdin, pumppu, säätölaitteet yms. tarvikkeet) maksaa töineen noin 5000 euroa. Kaukolämmön yhteyteen kulutuksen pienentämiseksi voidaan asentaa myös muita energiantuotantomuotoja, kuten aurinkokeräimiä, takka tai ilmalämpöpumppu.

Vastaa