Energiapaalut

Julkaistu: Uutiset | 0

Energiapaalut keräävät uusiutuvaa energiaa maasta putkistojärjestelmässä kiertävään kylmäaineeseen maalämpöteknologian tavoin. Poiketen perinteisestä maalämpöratkaisusta, energiapaalut on asennettu rakennusten kantaviin perustusrakenteisiin, eikä lisäpaaluja yleensä tarvita. Energiapaalut sopivat siis uudisrakentamiseen, jossa rakennuskohteessa suoritetaan paalutus esimerkiksi teräspaaluilla. Näin vältytään maalämpöpumpuille ominaisista lisäkustannuksista, kun erillisiä kaivuu- ja poraustöitä ei ole tarpeen tehdä.

 

Energiapaalu|Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia

Energiapaalut sopivat erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan sekä lämmitystä että jäähdytystä. Kesäaikana hyödynnetään maan matalaa lämpötilaa ja lämmityskaudella kesän aikana maahan varastoitunutta lämpöenergiaa. Sovelluskohteina voivat toimia esimerkiksi asuinkerrostalot, toimistotalot sekä teollisuuden rakennukset. Esimerkiksi yksikerroksisessa kaupan rakennuksessa on noin 70 prosenttia lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta jopa 100 prosenttia voitu kattaa energiapaaluilla. Energiapaalujen suorituskykyyn vaikuttaa olennaisesti maaperän ominaisuudet, energiapaalujen pituudet sekä paalujen määrä. Myös rakennuksen energiankulutuksen profiili, kuten lämmityksen ja jäähdytyksen jakauma on hyvä ottaa huomioon energiapaaluteknologiaa harkittaessa. Parhaimmillaan energiapaalut voivat maksaa itsensä takaisin 5 – 8 vuodessa.

 

Lue lisää energiapaaluista Ruukin sivuilta

Vastaa