Biokaasua mädättämällä

Julkaistu: Uutiset | 0

Orgaanisen jätteen ja raaka-aineiden mädätys on keino tuottaa uusiutuvaa energiaa rakennusten tai liikenteen käyttöön. Samalla voidaan käsitellä lähellä syntyneet jätteet vaarattomampaan muotoon, kun patogeeniset bakteerit voidaan tuhota orgaanisesta massasta. Mädätys onkin ympäristöystävällinen teknologia, jota voidaan harkita esimerkiksi alueellisen energian tuottajaksi, … Lue lisää

Passiivinen aurinkoenergia

Julkaistu: Uutiset | 0

Passiivista aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää rakennuksissa arkkitektonisin ja rakenteellisin keinoin. Tällöin puhutaan passiivisesta aurinkoenergian hyödyntämisestä. Auringosta peräisin oleva energia on ns. ilmaisenergiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tilojen lämmityksessä. Jo varhaisessa vaiheessa rakennuksen suunnittelua passiiviset keinot ilmaisenergian maksimoimiseksi ja toisaalta ylikuumenemisen estämiseksi tulisi … Lue lisää

Energiapaalut

Julkaistu: Uutiset | 0

Energiapaalut keräävät uusiutuvaa energiaa maasta putkistojärjestelmässä kiertävään kylmäaineeseen maalämpöteknologian tavoin. Poiketen perinteisestä maalämpöratkaisusta, energiapaalut on asennettu rakennusten kantaviin perustusrakenteisiin, eikä lisäpaaluja yleensä tarvita. Energiapaalut sopivat siis uudisrakentamiseen, jossa rakennuskohteessa suoritetaan paalutus esimerkiksi teräspaaluilla. Näin vältytään maalämpöpumpuille ominaisista lisäkustannuksista, kun erillisiä … Lue lisää

Kaukolämpö

Julkaistu: Uutiset | 0

Kaukolämpöä tuotetaan yleensä keskitetysti suuremman mittakaavan lämmöntuotantolaitoksessa hyödyntämällä esimerkiksi kivihiiltä, turvetta tai uusiutuvia energialähteitä, kuten puuta tai biokaasua. Lämpölaitokselta sähköntuoton yhteydessä syntyvä lämpö johdetaan rakennuksiin kaukolämpöverkkoa pitkin. Rakennuksen saavutettuaan 70 – 120 asteinen kaukolämpövesi johdetaan lämmönvaihtimeen, jonka avulla lämmitetään rakennuksen … Lue lisää

1 5 6 7 8 9 10