Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen ja kannattavuus Oulun alueella

Julkaistu: Uutiset | 0

Aktiivisen ja passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamisesta asemakaavoitus- ja rakennussuunnitteluvaiheissa Oulun kaupungin alueella on julkaistu selvitys Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:n toimesta vuonna 2014.

 

Aurinkosähkö

Selvityksessä tuli ilmi, että aurinkopaneelien suuntausten ja kulmien valinnassa ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä vuosittaisen tuoton maksimointiin, vaan tuoton ulottamiseen ajallisesti mahdollisimman paljon syksyyn, talveen ja kevääseen, kun tavoitteena on maksimoida rakennuksessa hyödynnettävän energian määrä. Esimerkiksi pystysuuntaiseen rakennuksen pintaan integroitu järjestelmä, jota lumi ei missään vaiheessa peitä, voidaan soveltaa. Tuoton ajallinen optimointi on perusteltua myös taloudellisesti, koska verkkoon syötettävästä pientuotannosta ei makseta ostettavan energian hintaa vastaavaa korvausta (vuonna 2013 Oulun Energia maksoi pientuottajalle noin 2 snt/kWh, kun sähkön hinta oli noin 10 snt/kWh). Tuoton ja kulutuksen kohtaamiseksi optimaalisin asennuskulma paneeleille voikin olla itään tai länteen etelän sijasta. Tällöin kuitenkin tuotettavan energian määrä on pienempi. Energiamäärän maksimointi on perusteltua tilanteessa, jossa myydystä sähköstä maksetaan noin ostosähkön hinta.

 

Aurinkolämpö

Selvityksen perusteella aurinkokeräimiä voidaan hyödyntää omakotitaloissa lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Tähän tarkoitukseen etelään suuntautuva keräin noin 50° kulmalla on sopiva. Lämmitystä tukeva aurinkolämpöjärjestelmä edellyttää huomattavasti käyttövesijärjestelmää suurempaa varaajaa sekä jyrkempää asennuskulmaa, jolloin järjestelmästä saadaan lämmityskaudella suurempi tuotto. Lämmistykauden energiantarve ja keräimien tuotto eivät kuitenkaan kohtaa kovin hyvin. Lämmitystä tukeva aurinkolämpöjärjestelmä on selvityksen perusteella harvoin kannattava Oulun korkeudella. Kerrostaloissa aurinkokeräimiä voidaan käyttää käyttöveden lämmitykseen, varsinkin jos käyttöprofiilit ja keräinten lämmöntuotanto sopivat hyvin yhteen.

 

Katso myös Oulun rakennusvalvonnan laatukortti ”aurinkosähkön valintaohje”. Täältä löydät halutessasi lisätietoa aurinkosähköjärjestelmän kannattavuudesta.

Vastaa