Vertikaaliset tuulimyllyt

Julkaistu: Uutiset | 0

Tuulienergia on viime aikoina ollut puheenaiheena uusiutuvien energialähteiden raivatessa tietä markkinoille. Tuulimyllyjen yhteydessä puhutaan kuitenkin paljon meluhaitoista ja massiivisista rakenteista, jotka muokkaavat maisemaa. Perinteiset tuulimyllyt toimivat noin 3…4 – 25 m/s alueella ja vaativat paljon automatiikkaa jotta tuulen suunta saadaan otettua huomioon. Perinteisten tuulimyllyjen lisäksi markkinoilla on myös pienempikokoisia vertikaalisia tuulimyllyjä, jotka omalta osaltaan saattavat tulevaisuudessa tuottaa uusiutuvaa energiaa muiden energiatuotantomuotojen ohella esimerkiksi rakennusten käyttöön.

 

Vertikaalisten tuulimyllyjen etuna on pidetty energiantuotannon alkamista jo alhaisilla tuulennopeuksilla (2 – 3 m/s), jolloin energiantuotantoaika pitenee. Energiaa voidaan tuottaa myös myrskytuulten aikana, eikä tuulen ilmansuunnalla ja turbulenssilla ole niin isoa merkitystä. Vertikaaliset tuulimyllyt eivät myös ole niin alttiita jäätymiselle, eivätkä tuota niin paljoa ääntä verrattuna tavanomaisiin tuulimyllyihin verrattuina. Noin 30- 50 % enemmän energiaa voidaan tuottaa vertikaalisilla tuulimyllyillä verrattuna horisontaalisiin myllyihin. (lähteenä Windside)

 

Vertikaalimyllyjä voidaan integroida vanhoihin ja uusiin rakennuksiin (ks. linkki alla). Teknologian kannattavuuden parantamiseksi vertikaaliset tuulimyllyt kannattaakin asentaa mahdollisimman tuulisille alueille, jotta energian tuotanto saadaan maksimoitua ja investointikustannukset katettua.
Lisää tietoa osoitteessa tuulivoimatieto.fi 

Vastaa