Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia – hanke jatkaa helmikuussa 2014 päättyneen RESCA – hankkeen jalanjäljissä. RESCA – hankkeen yhteydessä luotu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottialue Oulun Hiukkavaarassa on jo rakenteilla ja opitut parhaat käytännöt on jaettu rakennuttajien ja muiden osapuolten kesken. Pilottialueen yhteyteen asennetut energiaratkaisut ovat uusia, ja käytännön kokemusta näiden teknologioiden toimivuudesta ei ole vielä saatu. Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia – hanke pyrkii arvioimaan tehtyjä ratkaisuja tulevaisuuden asumisessa ja kehittämään teknologioita eteenpäin rakennusalan toimijoiden kanssa.

Lue lisää RESCA-hankkeesta.

 

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia – hankkeen perustavoite on eri energialähteiden tai niiden yhdistelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden optimoiminen teknisesti ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Parhaista valinnoista tehdään monistettavat, suositeltavat konseptit niin kuluttajille kuin myös alan yrityksille. Alueella tehtyjä ratkaisuja mitataan, arvioidaan ja kehitetään hankkeen eri osapuolten toimesta. Hankkeen tarkemmat tavoitteet voidaan jakaa seuraavasti:

 

 • Eri energialähteet tai niiden yhdistelmät sekä rakennusten energiatehokkuus optimoidaan teknisesti ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Parhaista valinnoista tehdään monistettavat, suositeltavat konseptit niin kuluttajille kuin myös alan yrityksille
 • Jatkuvan pilotoinnin kulttuurin luominen Oulun seudulle, mahdollistaen uusien pilottialueiden syntymisen koko Oulun alueella ja etenkin Hiukkavaarassa
 • Turvallisten, terveellisten, muuntojoustavien, resurssi- ja kustannustehokkaiden rakennusten rakentaminen, jotka tuovat lisäarvoa asukkaalle
 • Energia- ja lämpösuunnittelun osaamisen tason nostaminen ja energiaselvityksen/-todistuksen luotettavuuden parantaminen
 • Valintakonseptien kehittäminen pientalojen erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille (hybrideille) sekä niihin soveltuville (niiden edellyttämille) rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Toimivista yhdistelmistä tehdään monistettavia konsepteja helpottamaan pienrakennuttajien ja muiden em. toimijoiden valintoja eri energialähteiden
 • Varmistetaan uusien opittujen toimintamallien vieminen käytäntöön
 • Puitteiden luonti tulevaisuuden asumisen käytön ja huollon testaamiseen

 

Hankkeen perustana on rakennusten laadun parantaminen, sekä kokonaisuuden painottaminen:

 • Rakennusten tulee olla terveitä ja sisäilmastoltaan sopivia
 • Uusiutuvia energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan. Energiatehokkuus on otettu huomioon
 • Rakennusten tulisi olla edullisia
 • Rakennukset ovat muuntojoustavia ja esteettömiä
 • Automaatio- ja säätölaitteet toimivat älykkäästi muiden laitteiden kanssa
 • Käytettävät teknologiat ovat turvallisia

 

Hankkeen osarahoittajana toimii Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma. Hanke toteutetaan vuosina 2014–2016.