Rakennusfysikaalista mittausta ja mallinnusta pilottialueella

Julkaistu: Uutiset | 0

Kivikkokankaan pilottialueella (RESCA-alue) on useisiin kohteisiin asennettu rakennusfysikaalisia mittauksia, joilla mitataan rakenteiden lämpötilaa sekä kosteutta. Rakennusfysikaalisia mittauksia on asennettu mm. Design-Talon, Kastelli-talojen ja TA:n kohteissa.

Rakennusfysikaalisten mittausten Rakennusfysikaalinen mallinnus|Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energialisäksi Oulun yliopiston Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian tutkimusryhmä suorittaa Tulevaisuuden Talot ja Uusiutuva Energia – hankkeen puitteissa rakennusfysikaalista mallinnusta valikoiduista kohdista, joissa myös rakennusfysikaalisia mittauksia suoritetaan. Näin rakenteiden toimivuutta voidaan tehokkaasti arvioida. Samalla yliopisto voi kehittää heidän mittaus- ja mallinnuspalvelujaan.

Rakennusfysikaalisten mittausten ja mallinnusten avulla rakennusvalvonnan kosteudenhallinnan toimintamalleja voidaan tehostaa ja tietoa nykyajan rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta voidaan kerätä.

Vastaa