Passiivinen aurinkoenergia

Julkaistu: Uutiset | 0

Passiivista aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää rakennuksissa arkkitektonisin ja rakenteellisin keinoin. Tällöin puhutaan passiivisesta aurinkoenergian hyödyntämisestä. Auringosta peräisin oleva energia on ns. ilmaisenergiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tilojen lämmityksessä. Jo varhaisessa vaiheessa rakennuksen suunnittelua passiiviset keinot ilmaisenergian maksimoimiseksi ja toisaalta ylikuumenemisen estämiseksi tulisi ottaa esille.

Aurinkoenergian hyödyntämiseksi rakennuksen sijainti tulisi valita niin, että mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa pääsee säteilemään rakennukseen. Esimerkiksi mäkien, puiden ja olemassa olevien rakennusten vaikutus auringonsäteilyn määrään kannattaa ottaa huomioon. Rakennuksen suurin julkisivu kannattaa myös kääntää etelään, lounaaseen tai kaakkoon mahdollisuuksien mukaan, jotta aurinkoa keräävä pinta-ala maksimoituisi. Tämä voi palvella myös aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämistä, kuten aurinkopaneelien laittamista katolle.

Eteläisellä julkisivulla ikkunoiden koko kannattaa optimoida, jotta mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa voidaan kerätä. Eniten lämpöä tarvitsevat huoneet, kuten olohuone voidaan sijoittaa etelään suuntautuvien ikkunoiden läheisyyteen. Etelään suuntautuvien ikkunoiden tulisi päästää lävitseen säteilyä keväällä, kesällä ja syksyllä. Kesällä voi tapahtua ylilämpenemistä, kun liikaa auringonsäteilyä pääsee sisälle. Tämä voidaan estää esimerkiksi lipan tai räystään varjostavan vaikutuksen avulla. Pohjoisella, itäisellä ja läntisellä julkisivulla ikkunoiden kokoa voidaan pienentää lämpöhukan minimoimiseksi. Ikkunoiden U- ja g-arvoilla on olennainen merkitys passiivisessa aurinkolämmityksessä, jotta lämpöhukka saadaan minimoitua ja mahdollisimman paljon lämpöä saadaan sisälle. Ikkunoiden selektiivinen pinta pitkäaaltoisen säteilyn estämiseksi rakennuksen sisältä ulospäin parantaa myös energiatehokkuutta.

Passiivinen aurinkoenergia|Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia

Passiivisissa energiaratkaisuissa rakenteiden eristys on myös tärkeää, jotta lämpöhäviöt tulisi minimoitua. Toisaalta hyvä eristys estää lämmintä ilmaa myös johtumasta sisään kesähelteillä. Hyvän ilmatiiveyden merkitystä ei voi myöskään aliarvioida, koska vuotoilman mukana lämpöä voi valua hukkaan merkittävä määrä. Lämpötilojen vaihdellessa rajusti, optimoidun termisen massan avulla voidaan hallita ja tasoittaa sisälämpötilaa, kun lämpöä varastoituu massiivisiin rakenteisiin ja vapautuu sieltä hiljalleen lämpötilaeron vallitessa niin, että seinä on lämpimämpi kuin ympäröivä ilma.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää passiivisesti myös esimerkiksi maapiirin kautta ilmanvaihdon tuloilman esilämmittämiseen.

Passiivinen aurinkoenergia on siis uusiutuvaa ilmaisenergiaa, joka kannattaa ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa rakennuksen sijainnin määrittämisestä aina rakenteiden suunnitteluun asti.

Vastaa